BỘ MÁY TỔ CHỨC huyện dầu tiếng bình dương

BỘ MÁY TỔ CHỨC huyện dầu tiếng bình dương như sau:
THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
 
- Ông Nguyễn Mạnh Hồng 
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Email: hongnm@binhduong.gov.vn
    
Ông Nguyễn Công Danh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Email: @binhduong.gov.vn
    
 ​-  Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Email:  tuyetnta.dt@binhduong.gov.vn
  
Địa chỉ           : Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;
 
- Điện thoại     : 0274.3 561.101;
 
- Fax               : 0274.3 561.251;
  
- Email            : vpubdautieng@binhduong.gov.vn
 bản đồ hành chính huyện dầu tiếng bình dương
Huyện Dầu Tiếng có:
 
Diện tích : 721,39km2, dân số  : 115.780 người, mật độ dân số : 160 người/ km(theo Niên giám thống kê Bình Dương 2012);
     
- Các đơn vị hành chính
 
+ 11 xã: Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, Định An, Long Hòa, Định Thành, Định  Hiệp, An Lập, Long Tân, Thanh An, Thanh Tuyền;
 
+ 01 thị trấn: Dầu Tiếng.
 
 

 1. BÁN ĐẤT BÌNH DƯƠNG MỸ PHƯỚC , Dầu tiếng  BÌNH DƯƠNG

  HotLine: 0934 020 537 – 0988 316 970 

  Email: thanhthuy03012001@gmail.com

  1. -Website: http://bandatbinhduong.org/

   http://bandatmyphuoc4.org/

 2. tham khảo thêm  DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TẠI HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Posted by & filed under Tin tức.

Leave a Reply

 • (will not be published)